Zmena názvu e-shopu : predtým Aariadne BackItUp shop

O autorovi fotografií

Fotograf prezentuje prierez jeho tvorbou, v ktorej sú zachytené okamihy fascinujúcej prírody

a atmosféra svetových metropol Európy a USA, ktoré autor popri svojej práci softvérového konzultanta navštívil.  


Autorove fotografie majú svoje kúzlo vytvorené harmóniou tvarov, svetla, farieb a čarom zachyteného momentu.

Jeho estetický zmysel pre kompozíciu, línie a citlivé vnímanie svetla umožňuje zobrazovať okamihy skutočnej krásy, a v tom spočíva sila jeho fotografií. 


271407_10150247869899775_6284316_o