Kontakt

Sídlo firmy:
2005 Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci 900 50

Korešpondenčná adresa:
Bodoház 2005
903 01 Senec

IČO: 35862637
DIČ: 2020249044
IČ DPH: SK2020249044

E-mail: marketing@aariadne.com
Tel. – Recepcia:    
+421 (0) 2 2129 1492
Tel. – Tech. podpora:  
+421 (0) 2 2129 1493

IBAN: SK0209000000005022149650
BIC: GIBASKBX (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Obchodný register

Späť do obchodu